Skip to main content
  • Erasmuslaan 14, 3500 Hasselt
  •  KDV 011/21.21.15                                       BO 011/23.62.76

  •  KDV Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                     BO Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over

vzw De Ukkies werd opgericht in 1969 door de zusters Kindsheid Jesu. De vzw evolueerde van peutertuin naar kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen.

Met 411 kindplaatsen en meer dan 100 personeelsleden willen we een kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen.

In onze vzw is elk kind welkom, ongeacht zijn nationaliteit, religie, cultuur, huidskleur, godsdienstige overtuiging of maatschappelijke status. Elk kind moet zich volgens zijn eigen ritme kunnen ontwikkelen, wij respecteren elk kind in zijn "totaliteit". 

We houden rekening met vernieuwingen en maatschappelijke noden die zich aandienen op alle vlakken en trachten die te integreren in de werking.

De vzw bestaat anno 2023 uit 5 initiatieven:

  1. Kinderdagverblijf 'De Ukkies' voor de opvang van 184 kinderen tussen 0 en 3 jaar
  2. Buitenschoolse opvang met kwaliteitslabel kleuteropvang 'Speeltoren' voor de opvang van 107 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 
  3. Buitenschoolse opvang met kwaliteitslabel kleuteropvang 'Speeltorentje' voor de opvang van 22 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 
  4. Buitenschoolse opvang met kwaliteitslabel kleuteropvang 'Speelhuis' voor de opvang van 73 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
  5. Buitenschoolse opvang met kwaliteitslabel kleuteropvang 'Speelhuisje' voor de opvang van 31 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar

 

Wie is wie

Algemene vergadering

Bloemen Rik
Bosmans Irène
Closset Lut
Coppens Heidi
Dayers Kristin
Dhoore Ghis
Embrechts Frank
Meyers Jos
Van Bosch Marc
Vanisterdael An
Wellens Irène

Bestuur

Bloemen Rik
Bosmans Irène
Closset Lut
Coppens Heidi
Dayers Kristin
Embrechts Frank
Van Bosch Marc
Vanisterdael An
Wellens Irène

Directeur

Bogers Renee

Afdelingen

Buitenschoolse opvang met kwaliteitslabel kleuteropvang 'Speeltoren': coördinator Nadia Sabir

Buitenschoolse opvang met kwaliteitslabel kleuteropvang 'Speeltorentje': coördinator Ellen Nijs

Buitenschoolse opvangen met kwaliteitslabel kleuteropvang 'Speelhuis en Speelhuisje': coördinator Ginny Baeten

 

Onze missie

Als kinderdagverblijf willen wij kindjes van 0 tot 3 jaar geborgenheid bieden, hen stimuleren in hun emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Wij willen elk kindje individueel benaderen en laten opgroeien volgens zijn eigen ritme.

In de buitenschoolse opvang vangen wij kleuters en lagere schoolkinderen van 2,5 tot 12 jaar op, voor en na school, op schoolvrije- en vakantiedagen.
Elke ouder kan naar eigen behoeften en noden gebruik maken van onze opvang, waar wij een gezellige, huiselijke omgeving bieden aan de kinderen. Ze kunnen hier kiezen hoe en met wie zij willen spelen. De verschillende speelhoeken bieden hiertoe alle kansen. Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen is en een ruim aanbod van zowel geleide als vrije activiteiten.
Wij trachten tot een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en in de opvang te komen via regelmatige informatieuitwisseling en vlotte communicatie tussen de ouders en de opvang.

Historiek

In 1969 werd een eerste peutertuin voor 20 kindjes (18 tot 36 maanden) geopend. Deze peutertuin was verbonden aan de school van de Zegestraat en kwam er op uitdrukkelijke vraag van moeders uit de wijk die in de Philipsfabriek werkten. 

In 1972 werd een 2e peuterafdeling geopend in de Zegestraat.

In 1975 verhuisden deze afdelingen naar de nieuwbouw in de Erasmuslaan. In dit nieuwe kinderdagverblijf werden 66 kindjes van 0 tot 3 jaar opgevangen.

In 1979 kregen we een erkenning voor 167 bedjes en in 1994 een capaciteitsuitbreiding tot 172 kindplaatsen. Met dit aantal waren wij toen het grootste kinderdagverblijf van het Vlaamse land.

Tot 1990 werd het kinderdagverblijf bestuurd door zusters van de Congregatie Zusters Kindsheid Jesu. Nadien is het beleid overgegaan naar leken. De zusters bleven tot 2021 wel vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

In de loop der jaren werden ook een aantal andere taken opgenomen, zoals opvang van het zieke kind, opvang van kleuters tijdens de vakanties, later uitgebreid naar lagere schoolkinderen,… Ook op pedagogisch vlak hebben we een hele evolutie meegemaakt: slapen op eigen ritme, minder vaak van groep veranderen,… Om te kunnen voldoen aan de nieuwe pedagogische verwachtingen startten we in 2006 een grootse verbouwing, om zo te komen tot een "semi-verticale" werking, waarbij kindjes van 0 tot 16 à 18 maanden enerzijds en kindjes van 18 tot 36 maanden anderzijds bij elkaar zitten. De verbouwing ging gepaard met een capaciteitsuitbreiding van 10 plaatsen. Vanaf 2008 kunnen we bij De Ukkies 182 kindjes tussen 0 en 3jaar gelijktijdig opvangen. In 2020 werd de capaciteit opgetrokken naar 184 plaatsen.

In februari 2000 was de Speeltoren klaar, een nieuwbouw erkend voor 107 kinderen en aangrenzend aan het kinderdagverblijf. In deze buitenschoolse opvang zijn schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar welkom. Tijdens het schooljaar 's morgens en 's avonds en tijdens de vakanties en schoolvrije dagen van 's morgens tot 's avonds.

In 2001 openden wij "het Speeltorentje", een buitenschoolse opvang in Godsheide voor 22 kinderen en in 2003 "het Speelhuis" voor 73 kinderen. In 2010 konden wij dankzij een tewerkstellingsproject ook een opvang voor 27 kinderen openen in de Catharinaschool, "het Speelhuisje".

Sinds 2005 loopt in de buitenschoolse opvang ook een project "flexibele opvang". Via dit project bieden wij verruimde openingsuren aan.

Vzw De Ukkies is in de loop der jaren uitgegroeid tot een "grote" vzw met een totale capaciteit van 435 erkende kindplaatsen.

Onze visie en waarden

Als kinderopvang streven wij continu naar kwaliteit op alle vlakken:

Kwaliteitsvolle opvang voor alle kinderen

Het kind staat centraal.  Zijn eigenheid en zijn ontwikkeling vormen de basis voor onze aanpak: geborgenheid, stimulatie op alle vlakken, gevarieerd spelaanbod en individuele benadering zijn ons uitgangspunt. Wij hebben respect voor elk kind.

Een goede relatie met de ouders

Ook ouders moeten zich hier thuis voelen. Een goed onthaal, dagelijkse contacten en een luisterend oor bij problemen of vragen, vinden wij belangrijk.

Bekwaam en gemotiveerd personeel

Een goede personeelswerking heeft een positieve invloed op de opvang van de kinderen. We streven naar een goede sfeer in de instelling en een goede omgang met elkaar. Hun betrokkenheid en inzet vormen de basis van onze opvang.

Een kwaliteitsvol beleid

Evaluatie van onze werking, openstaan voor vernieuwingen, flexibiliteit en voldoen aan de kwaliteitseisen van Kind en Gezin, vormen de basis van tevredenheid van onze klanten

Een christelijke visie

We zijn een christelijke instelling en profileren ons zo. Onze kinderen en ouders zijn voor ons gelijkwaardig, ongeacht hun cultuur, nationaliteit, huidskleur, godsdienstige overtuigingen of maatschappelijke status.

Deze link verwijst naar een stukje uit ons kwaliteitshandboek i.v.m. onze missie en visie op pedagogisch klimaat en betrokkenheid/participatie van gezinnen in het kinderdagverblijf: