Het Speelhuisje

Capaciteit en werking  -  Openingsuren  -  Tarieven  -  Hoe inschrijven  -  Toezicht en erkenning  -  Communicatie met de ouders  -  Adres

Capaciteit en werking

Buitenschoolse Opvang "Het Speelhuisje" heeft een vergunde Je bent in capaciteit voor 27 schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Onze opvang ligt in de Vrije basisschool Catharina. De kinderen worden opgevangen in een lokaal, ingericht voor de voor- en naschoolse opvang. Wij mogen daarnaast ook gebruik maken van de speelplaats, turnzaal, speelweide,...Tijdens de verlofperiodes is Het Speelhuisje gesloten en kunnen de kinderen terecht in het Speelhuis. 

terug naar boven

 

Openingsuren

Je bent in 'Het Speelhuisje' welkom vanaf 7u 's morgens tot schooltijd en vanaf 15min. na schooltijd tot 18u30.

terug naar boven

 

Tarieven

* voor- en naschoolse opvang: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68)
* verruimde openingsuren: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68)
* woensdagnamiddag: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68) of het voordeligste tarief
* schoolvrije- en vakantiedagen: 
                < 3u: €4 (of €3)
                > 3u en < 6u: €6,50 (of €4,90)
                > 6u: €10 (of €7,50)
Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit 1 gezin, verrekenen wij een korting van 25%. Deze bedragen staan tussen haakjes vermeld.

terug naar boven

 

Hoe inschrijven?

Denk je er aan je kindje naar Het Speelhuisje te brengen, dan maak je best vooraf een afspraak met de coördinator, tel. 011/23.62.76. Zij zal je de nodige uitleg geven en de inschrijving in orde maken. 
Voor opvang tijdens een schoolvakantie is er een specifieke inschrijfprocedure. Indien je hier meer informatie over wenst, kan dit steeds op bovenstaand nummer.

terug naar boven

 

Toezicht en erkenning

Buitenschoolse Opvang "Het Speelhuisje" is vergund en gesubsidieerd door Kind & Gezin. 
Kind & Gezin controleert de kwaliteit van onze werking en dienstverlening. Dit alles op basis van ons kwaliteitshandboek, waarin de volledige werking staat beschreven.

terug naar boven

 

Communicatie met de ouders

Voor ons is een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk: wij krijgen graag veel informatie over je kind en onze begeleid(st)ers zullen op hun beurt de nodige informatie over de voorbije dag aan u doorspelen.
Zowel voor de veiligheid, het controleren van het in- en uitschrijfuur als om de communicatie mogelijk te maken, is het belangrijk dat je zelf je kind binnen komt brengen en afhalen.

terug naar boven

 

Adres

Het Speelhuisje
Jan Palfijnlaan 4
3500 Hasselt
0484 16 64 08

administratie@ukkies.be

terug naar boven