Het Speelhuis

Capaciteit en werking  -  Openingsuren  - Hoe inschrijven  -  Toezicht en erkenning  -  Communicatie met de ouders  -  Adres

Capaciteit en werking

Buitenschoolse Opvang "Het Speelhuis" heeft een vergunde capaciteit voor 73 schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Wij werken met 2 leeftijdsgroepen, kleuters en lagere schoolkinderen. Iedere leefgroep heeft aangepaste lokalen ter beschikking en een grote omheinde buitenruimte.

terug naar boven

 

Openingsuren

IIn 'Het Speelhuis' ben je 's morgens welkom vanaf 7u tot schooltijd en vanaf 15min. na schooltijd tot 18u30. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van verruimde openingsuren tot 19u30. Het is wel nodig hiervoor minimaal 3 dagen vooraf in te schrijven.
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn wij doorlopend open van 7u tot 18u30 (of tot 19u30).

terug naar boven

 

Tarieven

* voor- en naschoolse opvang: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68)
* verruimde openingsuren: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68)
* woensdagnamiddag: €0.90 per begonnen half uur of het voordeligste tarief (of €0.68)
* schoolvrije- en vakantiedagen: 
< 3u: €4 (of €3)
> 3u en < 6u: €6,50 (of €4,90)
> 6u: €10 (of €7,50)
Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit 1 gezin, verrekenen wij een korting van 25%. Deze bedragen staan tussen haakjes vermeld.

terug naar boven

Hoe inschrijven?

Denk je er aan je kindje naar Het Speelhuis te brengen, dan maak je best vooraf een afspraak met de coördinator, tel. 011/23.62.76 of 011/26.17.57. Zij zal je de nodige uitleg geven over het dagverloop in Het Speelhuis, je krijgt een rondleiding en de inschrijving wordt in orde gemaakt. 
Voor opvang tijdens een schoolvakantie is er een specifieke inschrijfprocedure. Indien je hier meer informatie over wenst, kan dit steeds op bovenstaand nummer.

terug naar boven

 

Toezicht en erkenning

Buitenschoolse Opvang "De Speeltoren" is vergund en gesubsidieerd door Kind & Gezin. 
Kind & Gezin controleert de kwaliteit van onze werking en dienstverlening. Dit alles op basis van ons kwaliteitshandboek, waarin de volledige werking staat beschreven.

terug naar boven

 

Communicatie met de ouders

Voor ons is een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk: wij krijgen graag veel informatie over je kind en onze begeleid(st)ers zullen op hun beurt de nodige informatie over de voorbije dag aan u doorspelen.
Zowel voor de veiligheid, het controleren van het in- en uitschrijfuur als om de communicatie mogelijk te maken, is het belangrijk dat je zelf je kind binnen komt brengen en afhalen.

terug naar boven

 

Adres

Het Speelhuis
Blijde Inkomststraat 34
3500 Hasselt
011 26 17 57

administratie@ukkies.be

terug naar boven