Het Speeltorentje

Capaciteit en werking  -  Openingsuren  -  Tarieven  -  Hoe inschrijven?  -  Toezicht en erkenning  -  Communicatie met de ouders  -  Adres

 

Capaciteit en werking

Buitenschoolse Opvang "Het Speeltorentje" heeft een vergunde capaciteit voor 22 schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De kinderen worden hier in een huiselijke sfeer opgevangen. Er is een grote tuin, zandbak en buitenspeelgoed beschikbaar. Tijdens de verlofperiodes is Het Speeltorentje gesloten en kunnen de kinderen in De Speeltoren of Het Speelhuis opgevangen worden.

terug naar boven

 

Openingsuren

Je bent in Het Speeltorentje vanaf 7u 's morgens welkom. De opvang 's avonds begint 15min. na schooltijd tot 18u30. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden we verruimde openingsuren tot 19u30. Hiervoor dien je minimaal 3 dagen vooraf in te schrijven. Op schoolvrije dagen zijn wij doorlopend open van 7u tot 18u30.
Tijdens vakanties voorzien wij opvang van 7u tot 18u30 (of tot 19u30) in de Speeltoren of het Speelhuis.

terug naar boven

 

Tarieven

* voor- en naschoolse opvang: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68)
* verruimde openingsuren: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68)
* woensdagnamiddag: €0.90 per begonnen half uur of het voordeligste dagtarief (of €0.68)
* schoolvrije- en vakantiedagen: 
     < 3u: €4 (of €3)
     > 3u en < 6u: €6,50 (of €4.90)
     > 6u: €10 (of €7,50)
Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit 1 gezin, verrekenen wij een korting van 25%. Deze bedragen staan tussen haakjes vermeld.

terug naar boven
 

Hoe inschrijven?

Denk je er aan uw kindje naar Het Speeltorentje te brengen, dan maak je best vooraf een afspraak met de coördinator, tel. 011/23.62.76. Zij zal je de nodige uitleg geven over het dagverloop in Het Speeltorentje, je krijgt een rondleiding en de inschrijving wordt in orde gemaakt. 
Voor opvang tijdens een schoolvakantie is er een specifieke inschrijfprocedure. Indien je hier meer informatie over wenst, kan dit steeds op bovenstaand nummer.

terug naar boven
 

Toezicht en erkenning

Buitenschoolse Opvang "De Speeltoren" is vergund en gesubsidieerd door Kind & Gezin. 
Kind & Gezin controleert de kwaliteit van onze werking en dienstverlening. Dit alles op basis van ons kwaliteitshandboek, waarin de volledige werking staat beschreven.

terug naar boven

 

Communicatie met de ouders

Voor ons is een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk: wij krijgen graag veel informatie over je kind en onze begeleid(st)ers zullen op hun beurt de nodige informatie over de voorbije dag aan u doorspelen.
Zowel voor de veiligheid, het controleren van het in- en uitschrijfuur als om de communicatie mogelijk te maken, is het belangrijk dat je zelf je kind binnen komt brengen en afhalen.

terug naar boven

 

Adres

Het Speeltorentje
Kiezelstraat 157
3500 Hasselt
0485/72.32.47

administratie@ukkies.be

terug naar boven