De Speeltoren

Capaciteit en werking  -  Openingsuren  -  Tarieven  -  Hoe inschrijven  -  Toezicht en erkenning  -  Communicatie met de ouders  -  Adres

Capaciteit en werking

Buitenschoolse Opvang "De Speeltoren" heeft een vergunde capaciteit voor 107 schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Wij werken tijdens het schooljaar met 2 leeftijdsgroepen, kleuters en lagere schoolkinderen. Tijdens de verlofperiodes werken we met 3 leeftijdsgroepen. De allerkleinste kleutertjes worden in een apart groepje opgevangen.
Iedere leefgroep heeft aangepaste lokalen ter beschikking en een grote omheinde buitenruimte.

terug naar boven

Openingsuren

In De Speeltoren ben je 's morgens welkom vanaf 7u. Wij brengen de kinderen zelf naar school.
's Avonds start de opvang vanaf 15min. na schooltijd tot 18u30. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij verruimde openingsuren tot 19u30. Om hiervan gebruik te maken moet je minimaal 3 dagen vooraf inschrijven.
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn wij doorlopend open van 7u tot 18u30 (of tot 19u30).

terug naar boven

Tarieven

* voor- en naschoolse opvang: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68)
* verruimde openingsuren: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68)
* woensdagnamiddag: €0.90 per begonnen half uur (of €0.68) of het voordeligste dagtarief
* schoolvrije- en vakantiedagen: 
                < 3u: €4 (of €3)
                > 3u en < 6u: €6,50 (of €4,90)
                > 6u: €10 (of €7,50)
Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit 1 gezin, verrekenen wij een korting van 25%. Deze bedragen staan tussen haakjes vermeld.

terug naar boven
 

Hoe inschrijven?

Denk je erover uw kindje naar De Speeltoren te brengen, dan maak je best vooraf een afspraak met de coördinator via het telefoonnummer 011 23 62 76.
Je krijgt de kans ons te bezoeken en zo de nodige uitleg te krijgen over het dagverloop in De Speeltoren. Je krijgt ook een rondleiding en je kan dan ook de inschrijving in orde brengen. 
Voor opvang tijdens een schoolvakantie is er een specifieke inschrijfprocedure. Indien je hier meer informatie over wenst, kan dit ook steeds via het bovenstaande telefoonnummer.

terug naar boven
 

Toezicht en erkenning

Buitenschoolse Opvang "De Speeltoren" is vergund en gesubsidieerd door Kind & Gezin. 
Kind & Gezin controleert de kwaliteit van onze werking en dienstverlening. Dit alles op basis van ons kwaliteitshandboek, waarin de volledige werking staat beschreven.

terug naar boven
 

Communicatie met de ouders

Voor ons is een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk: wij krijgen graag veel informatie over je kind en onze begeleid(st)ers zullen op hun beurt de nodige informatie over de voorbije dag aan u doorspelen.
Zowel voor de veiligheid, het controleren van in- en uitschrijfuur als om de communicatie mogelijk te maken, is het belangrijk dat je uw kind zelf komt brengen en afhalen.

terug naar boven

 

Adres

De Speeltoren
Erasmuslaan 14
3500 Hasselt
011/23.62.76

administratie@ukkies.be

terug naar boven