De Ukkies

De Ukkies werden opgericht in 1969 door de zusters Kindsheid Jesu. De vzw evolueerde van peutertuin naar kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen.

Met zijn 411 kindplaatsen en meer dan 100 personeelsleden wil zij een kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen.

In onze vzw is elk kind welkom, ongeacht zijn nationaliteit, religie, cultuur, huidskleur, godsdienstige overtuiging of maatschappelijke status. Elk kind moet zich volgens zijn eigen ritme kunnen ontwikkelen, wij respecteren elk kind in zijn "totaliteit". 

We houden rekening met vernieuwingen en maatschappelijke noden die zich aandienen op alle vlakken en trachten die te integreren in de werking.

De vzw bestaat anno 2010 uit 5 initiatieven:

* Kinderdagverblijf "De Ukkies" voor de opvang van 182 kinderen tussen 0 en 3 jaar

* Buitenschoolse opvang "De Speeltoren" voor de opvang van 107 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 

* Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) "Het Speeltorentje" voor de opvang van 22 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 

* Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) "Het Speelhuis" voor de opvang van 73 kinderen (plus 4 occasionele plaatsen) tussen 2,5 en 12 jaar 

* Buitenschoolse Opvang (IBO) "Het Speelhuisje": voor de opvang van 27 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar