Onze visie en waarden


Als kinderopvang streven wij continu naar kwaliteit op alle vlakken:

 

Kwaliteitsvolle opvang voor alle kinderen

Het kind staat centraal.  Zijn eigenheid en zijn ontwikkeling vormen de basis voor onze aanpak: geborgenheid, stimulatie op alle vlakken, gevarieerd spelaanbod en individuele benadering zijn ons uitgangspunt. Wij hebben respect voor elk kind.

 

Een goede relatie met de ouders

Ook ouders moeten zich hier thuis voelen. Een goed onthaal, dagelijkse contacten en een luisterend oor bij problemen of vragen, vinden wij belangrijk.

 

Bekwaam en gemotiveerd personeel

Een goede personeelswerking heeft een positieve invloed op de opvang van de kinderen. We streven naar een goede sfeer in de instelling en een goede omgang met elkaar. Hun betrokkenheid en inzet vormen de basis van onze opvang.

 

Een kwaliteitsvol beleid

Evaluatie van onze werking, openstaan voor vernieuwingen, flexibiliteit en voldoen aan de kwaliteitseisen van Kind en Gezin, vormen de basis van tevredenheid van onze klanten

 

Een christelijke visie

We zijn een christelijke instelling en profileren ons zo. Onze kinderen en ouders zijn voor ons gelijkwaardig, ongeacht hun cultuur, nationaliteit, huidskleur, godsdienstige overtuigingen of maatschappelijke status.
 

Deze link verwijst naar een stukje uit ons kwaliteitshandboek i.v.m. onze missie en visie op pedagogisch klimaat en betrokkenheid/participatie van gezinnen in het kinderdagverblijf.