Onze missie

 

Als kinderdagverblijf willen wij kindjes van 0 tot 3 jaar geborgenheid bieden, hen stimuleren in hun emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Wij willen elk kindje individueel benaderen en laten opgroeien volgens zijn eigen ritme.

In de buitenschoolse opvang vangen wij kleuters en lagere schoolkinderen van 2,5 tot 12jaar op, voor en na school, op schoolvrije- en vakantiedagen.
Elke ouder kan naar eigen behoeften en noden gebruik maken van onze opvang, waar wij een gezellige, huiselijke omgeving bieden aan de kinderen. Ze kunnen hier kiezen hoe en met wie zij willen spelen. De verschillende speelhoeken bieden hiertoe alle kansen. Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen is en een ruim aanbod van zowel geleide als vrije activiteiten.
Wij trachten tot een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en in de opvang te komen via regelmatige informatieuitwisseling en vlotte communicatie tussen de ouders en de opvang.
 

Via deze link kan u  onze "opdrachtsverklaring" downloaden.