Historiek vzw De Ukkies

In 1969 werd een eerste peutertuin voor 20 kindjes (18 tot 36 maanden) geopend. Deze peutertuin was verbonden aan de school van de Zegestraat en kwam er op uitdrukkelijke vraag van moeders uit de wijk die in de Philipsfabriek werkten.

In 1972 werd een 2e peuterafdeling geopend in de Zegestraat.

In 1975 verhuisden deze afdelingen naar de nieuwbouw in de Erasmuslaan. In dit nieuwe kinderdagverblijf werden 66 kindjes van 0 tot 3 jaar opgevangen.

In 1979 kregen we een erkenning voor 167 bedjes en in 1994 een capaciteitsuitbreiding tot 172 kindplaatsen. Met dit aantal waren wij toen het grootste kinderdagverblijf van het Vlaamse land.

Tot 1990 werd het kinderdagverblijf bestuurd door zusters van de Congregatie Zusters Kindsheid Jesu. Nadien is het beleid overgegaan naar leken. De zusters bleven wel vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

In de loop der jaren werden ook een aantal andere taken opgenomen, zoals opvang van het zieke kind, opvang van kleuters tijdens de vakanties, later uitgebreid naar lagere schoolkinderen,… Ook op pedagogisch vlak hebben we een hele evolutie meegemaakt: slapen op eigen ritme, minder vaak van groep veranderen,… Om te kunnen voldoen aan de nieuwe pedagogische verwachtingen startten we in 2006 een grootse verbouwing, om zo te komen tot een "semi-verticale" werking, waarbij kindjes van 0 tot 16 à 18 maanden enerzijds en kindjes van 18 tot 36 maanden anderzijds bij elkaar zitten. De verbouwing ging gepaard met een capaciteitsuitbreiding van 10 plaatsen. Vanaf 2008 kunnen we bij De Ukkies 182 kindjes tussen 0 en 3jaar gelijktijdig opvangen.

In februari 2000 was de Speeltoren klaar, een nieuwbouw erkend voor 107 kinderen en aangrenzend aan het kinderdagverblijf. In deze buitenschoolse opvang zijn schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar welkom. Tijdens het schooljaar 's morgens en 's avonds en tijdens de vakanties en schoolvrije dagen van 's morgens tot 's avonds.
In 2001 openden wij "het Speeltorentje", een buitenschoolse opvang in Godsheide voor 22 kinderen en in 2003 "het Speelhuis" voor 73 kinderen. In 2010 konden wij dankzij een tewerkstellingsproject ook een opvang voor 27 kinderen openen in de Catharinaschool, "het Speelhuisje".

Sinds 2005 loopt in de buitenschoolse opvang ook een project "flexibele opvang". Via dit project bieden wij verruimde openingsuren aan.

Vzw De Ukkies is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een "grote" vzw met een totale capaciteit van 411 erkende kindplaatsen.